Satellite KeysChannel NameKeys
DVB-S Biss Keys 1+1 International(4.8°E) B 1FFF 11766:27500:H 1A2B3C814D5E6F1A
DVB-S Biss Keys 1PLUS1 (4.0°W) B 1FFF 10722:27500:H 654321C91234569C
DVB-S Biss Keys 1TV Georgian (42.0°E) B 1FFF 11472:23740:H 0020050000195600
DVB-S Biss Keys 2+2 (4.8°E) B 1FFF 11766:27500:H 090219246323068C
DVB-S Biss Keys 2M MENA/2M National (3.1°E) B 1FFF 12526:04444:H 201302352EAD03DE
DVB-S Biss Keys A Haber (42.0°E) B 1FFF 11791:16000:V 1000000000000000
DVB-S Biss Keys A Haber HD (42.0°E) B 1FFF 11896:11200:V 1000000000000000
DVB-S Biss Keys Aflam (7.0°W) B 1FFF 11157:22400:V 1A2B3C814D5E6F1A
DVB-S Biss Keys Al (10.0°E) B 1FFF 12618:09000:V 0000232301151026
DVB-S Biss Keys Al Aoula (26.0°E) B 1FFF 12683:27500:V CA50B7D131D6585F
DVB-S Biss Keys Al Aoula (7.0°W) B 1FFF 11157:22400:V CA50B7D131D6585F
DVB-S Biss Keys Al Aoula Maroc(13.0°E) B 1FFF 10873:27500:V CA50B7D131D6585F
DVB-S Biss Keys Al Jazeera Feed (36.0°E) B 1FFF 12626:02893:V ADCF961275348029
DVB-S Biss Keys Al Jazeera Service 1,2&3 (7.0°E) B 1FFF 12558:27500:H 2E435BCCD8D8A555
DVB-S Biss Keys Al Riyadiah Eart(30.5°E) B 1FFF 10923:17000:H 1010103010101030
DVB-S Biss Keys Al Tahrer (10.0°E) B 1FFF 11187:02857:V 2222226622222266
DVB-S Biss Keys Al-Manar TV (75.0°E) B 1FFF 03447:02689:V A1B2C316D4E5F6AF
DVB-S Biss Keys AniPlus (113.0°E) B 1FFF 12731:28200:H 7899879878998798
DVB-S Biss Keys AniPlus HD (138.0°E) B 1FFF 03948:08032:V 13FDE6F6A8CEA71D
DVB-S Biss Keys AniPlus HD (138.0°E) B 1FFF 04042:03227:H A1BC2380DEF45628
DVB-S Biss Keys Arjuna TV (113.0°E) B 1FFF 03980:29900:V 1A2B3C004D5E6F00
DVB-S Biss Keys Armenia 1 TV (36.0°E) B 1FFF 11109:03420:V 1111113311111133
DVB-S Biss Keys ART Prime Sport (49.0°E) B 1FFF 03946:02963:L 01A1CE7026201359
DVB-S Biss Keys ART-Feed (53.0°E) B 1FFF 12669:22500:V 124AF6527CD981D6
DVB-S Biss Keys Asia Update TV (78.5°E) B 1FFF 03418:03333:V EB214F5BA6C2A70F
DVB-S Biss Keys Asian Food Channel (78.5°E) B 1FFF 03480:30000:H 1234569C789AAABC
DVB-S Biss Keys AZ TV1 (46.0°E) B 1FFF 11169:20400:H 1234560065432100
DVB-S Biss Keys B Channel (113.0°E) B 1FFF 03860:04330:V 2408194562200420
DVB-S Biss Keys Barsa Pal Main (100.5°E) B 1FFF 04148:11852:V 1185AA40AA2020EA
DVB-S Biss Keys BB1 test card (55.0°E) B 1FFF 12522:27500:V 62696E39676F7349
DVB-S Biss Keys BBC (27.5°W) B 1FFF 11495:44100:V 1907193966BAFC1C
DVB-S Biss Keys BBTV CH 7 (78.5°E) B 1FFF 03764:05900:V 276811A0119753FB
DVB-S Biss Keys Boomerang Thailand (78.5°E) B 1FFF 04120:30000:H 1111113311111133
DVB-S Biss Keys Boomerang Thailand (78.5°E) B 1FFF 12717:30000:V 1111113311111133
DVB-S Biss Keys BTV National (105.5°E) B 1FFF 03711:11395:V D2345A60BC678FB2
DVB-S Biss Keys CAF African (10.0°E) B 1FFF 11162:06111:H 3641A219B46B3554
DVB-S Biss Keys Canal_6 Feed (22.0°W) B 1FFF 12674:20255:H 1100000000000000
DVB-S Biss Keys Ch 7-PBS&NBT TV (78.5°E) B 1FFF 12717:30000:V 3333339933333399
DVB-S Biss Keys Channel 097 (4.8°E) B 1FFF 12360:27500:V 112297CA1401061B
DVB-S Biss Keys Channel 098 (4.8°E) B 1FFF 12360:27500:V 112298CB1401061B
DVB-S Biss Keys Channel 099 (4.8°E) B 1FFF 12360:27500:V 112299CC1401061B
DVB-S Biss Keys Channel 1&2 (53.0°E) B 1FFF 12664:22500:V 123CD826AB982568
DVB-S Biss Keys Channel 100 (4.8°E) B 1FFF 12360:27500:V 112200331401061B
DVB-S Biss Keys Channel 9 (76.5°E) B 1FFF 03793:04443:H 1414141414141414
DVB-S Biss Keys Chelsea TV (10.0°E) B 1FFF 11387:30000:V BFC866ED91D3B418
DVB-S Biss Keys CinemaWorld HD (138.0°E) B 1FFF 03948:08032:V FE25CAED738BDCDA
DVB-S Biss Keys CNN Turk (42.0°E) B 1FFF 11804:24444:V 1000000000000000
DVB-S Biss Keys Csn Sports (76.5°E) B 1FFF 04048:02448:V 9BD58EFECEB4AD2F
DVB-S Biss Keys CTC+7 (90.0°E) B 1FFF 03576:08330:R C12345006789AB00
DVB-S Biss Keys DHA FEED (42.0°E) B 1FFF 11804:24444:V B053242705808308
DVB-S Biss Keys Disney +7h (80.0°E) B 1FFF 03875:32000:R 6BA1E5F174BBCAF9
DVB-S Biss Keys Domashnij Telekanal 0h & +2h (85.0°E) B 1FFF 11840:28800:H D12345006789AB00
DVB-S Biss Keys Domashniy +4 (90.0°E) B 1FFF 11092:26470:V D12345006789AB00
DVB-S Biss Keys Domashniy +7 (90.0°E) B 1FFF 11057:26470:V D12345006789AB00
DVB-S Biss Keys Domashniy +7h (75.0°E) B 1FFF 12640:22000:V 123456FF789ABCFF
DVB-S Biss Keys Dubai Sports 33 (13.0°E) B 1FFF 11747:27500:H 1234569C789C3347
DVB-S Biss Keys Duhok TV (57.0°E) B 1FFF 11190:01774:V 00000000199253FE
DVB-S Biss Keys DVTRK Dalnevostochnaya(90.0°E) B 1FFF 03729:04285:L 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys EARTH TV (15.0°W) B 1FFF 12645:03255:H F2D4CE941B67B133
DVB-S Biss Keys Edge Sports HD (100.5°E) B 1FFF 04040:29718:H 1704607B4197370F
DVB-S Biss Keys EDU Channel&NAB TV (113.0°E) B 1FFF 03980:29900:V ABCDEF0012345678
DVB-S Biss Keys ENTV (22.0°W) B 1FFF 12674:20255:H 1100001100000000
DVB-S Biss Keys ENTV (5.0°W) B 1FFF 11059:23700:H 1100001100000000
DVB-S Biss Keys ERI TV 2 (30.5°E) B 1FFF 12606:02590:V ACD420A0028071F3
DVB-S Biss Keys ESPN Caribbean (15.0°W) B 1FFF 12515:07552:V 4A95F2D1EA61BE09
DVB-S Biss Keys ESPN Syndication (15.0°W) B 1FFF 12515:07552:V 97E349C3F29734BD
DVB-S Biss Keys Eurofootball Gonki (9.0°E) B 1FFF 11919:27500:V E876F04E8BA51141
DVB-S Biss Keys FA Cup China (100.5°E) B 1FFF 03905:05632:V 1111111111111111
DVB-S Biss Keys Fanoke-Club & Nick JR (78.5°E) B 1FFF 03760:30000:H 1111113311111133
DVB-S Biss Keys Feed (10.0°E) B 1FFF 12618:09000:V 0000232301151026
DVB-S Biss Keys Feed (30.5°E) B 1FFF 12613:02969:V 3213216632132166
DVB-S Biss Keys Fog TV (42.0°E) B 1FFF 11556:27500:V 1000001000000000
DVB-S Biss Keys Fox Crime HD (78.5°E) B 1FFF 04040:30000:H 1111113311111133
DVB-S Biss Keys Fox Crime HD (78.5°E) B 1FFF 12686:30000:V 1111113311111133
DVB-S Biss Keys Fox Movies Premium HD (78.5°E) B 1FFF 03920:30000:V 8888888888888888
DVB-S Biss Keys Fox Sports HD Europe (30.0°W) B 1FFF 10730:27500:H F9E8D7B8C6B5A41F
DVB-S Biss Keys FOX Sports HD Feed (9.0°E) B 1FFF 12054:27500:H 18A23BF522D87C76
DVB-S Biss Keys FSTV (113.0°E) B 1FFF 12731:28200:H 1231236612312366
DVB-S Biss Keys Future1&2 Nat Geo Music HD (78.5°E) B 1FFF 04040:30000:H 1111113311111133
DVB-S Biss Keys Future1&2 Nat Geo Music HD (78.5°E) B 1FFF 12537:30000:H AA1111CC1111BBDD
DVB-S Biss Keys GEM TV (138.0°E) B 1FFF 03872:04290:H FFEEDDCACCBBAA31
DVB-S Biss Keys Global TV (113.0°E) B 1FFF 03934:06500:H B25A7783E1AC45D2
DVB-S Biss Keys GMA (138.0°E) B 1FFF 03734:02222:H 875465402663911A
DVB-S Biss Keys GMM Sport Extra (78.5°E) B 1FFF 12604:30000:H DCAABABE998877BE
DVB-S Biss Keys Grand Prix (78.5°E) B 1FFF 12717:30000:V 1111113311111133
DVB-S Biss Keys GTRK Altai (96.5°E) B 1FFF 03817:04270:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Amur (140.0°E) B 1FFF 03589:04340:R 0327020010625100
DVB-S Biss Keys GTRK BiraI (90.0°E) B 1FFF 03594:04275:L 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Buryatiya (96.5°E) B 1FFF 04108:04275:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Chita (90.0°E) B 1FFF 03582:04275:L 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Dagestan(80.0°E) B 1FFF 03611:02893:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK El Altai (90.0°E) B 1FFF 03918:04275:L 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Elista(80.0°E) B 1FFF 03785:02893:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Kamchatka (140.0°E) B 1FFF 03608:04340:R 0327020010625100
DVB-S Biss Keys GTRK Komy Gor(80.0°E) B 1FFF 03641:02893:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Krasnoyars (96.5°E) B 1FFF 04175:03294:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Kurganskay (96.5°E) B 1FFF 03843:03200:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Kursk (49°E) B 1FFF 03635:03230:L 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Magadan (140.0°E) B 1FFF 03577:04285:R 0327020010625100
DVB-S Biss Keys GTRK Novosibirs (96.5°E) B 1FFF 03758:04340:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Orenburg(80.0°E) B 1FFF 03622:02893:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Perm (96.5°E) B 1FFF 03838:03230:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Pomorie (49.0°E) B 1FFF 03940:07500:L 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Sakha (140.0°E) B 1FFF 03627:04240:R 0327020010625100
DVB-S Biss Keys GTRK Sakhalin (140.0°E) B 1FFF 04180:04340:R 0327020010625100
DVB-S Biss Keys GTRK Tomsk (96.5°E) B 1FFF 10980:03200:H 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Tyumen-Yugoria (49.0°E) B 1FFF 03976:04285:L 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Udmurtiya(80.0°E) B 1FFF 03629:02479:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Vladivosto(140.0°E) B 1FFF 03632:04340:R 0327020010625100
DVB-S Biss Keys GTRK Vyatka(80.0°E) B 1FFF 03633:02893:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys GTRK Yamal (49.0°E) B 1FFF 03970:04275:L 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys HOME+7 (90.0°E) B 1FFF 03576:08330:R D12345006789AB00
DVB-S Biss Keys HOME-7 (85.0°E) B 1FFF 12600:30000:V D12345006789AB00
DVB-S Biss Keys Ictimai TV(46.0°E) B 1FFF 11169:20400:H 1212121212121212
DVB-S Biss Keys Idman Azerbaijan (46.0°E) B 1FFF 11169:20400:H 3453450034534500
DVB-S Biss Keys IMEDI TV (42.0°E) B 1FFF 11472:23450:H 1000001000000000
DVB-S Biss Keys INTER (4.0°W) B 1FFF 11389:27500:H AC1234004321CA00
DVB-S Biss Keys INTER + (4.8°E) B 1FFF 12284:27500:V 1234AC001234AC00
DVB-S Biss Keys INTER FIRSTFM(42.0°E) B 1FFF 12544:24000:H 1212123612121236
DVB-S Biss Keys Intercom Radio & 3 Radio (42.0°E) B 1FFF 11194:07200:H 002123441361188C
DVB-S Biss Keys IPM (95.0°E) B 1FFF 11037:45000:V F1BDEC9A2CF6F416
DVB-S Biss Keys IPM (95.0°E) B 1FFF 11130:30000:V F1BDEC9A2CF6F416
DVB-S Biss Keys IPM (95.0°E) B 1FFF 11676:27500:H F1BDEC9A2CF6F416
DVB-S Biss Keys IPM HD (95.0°E) B 1FFF 11170:30000:V F1BDEC9A2CF6F416
DVB-S Biss Keys Iraq Baghdad TV (75.0°E) B 1FFF 03447:01850:V 135790FA2468109C
DVB-S Biss Keys IRIB TV 3 (26.0°E) B 1FFF 12641:27500:V 1111113311111133
DVB-S Biss Keys Italy Service (9.0°E) B 1FFF 11919:27500:V 2710457C6AC0012B
DVB-S Biss Keys Italy Service 2 (9.0°E) B 1FFF 11919:27500:V 2C3A147AAC51615E
DVB-S Biss Keys Italy Service 3 (9.0°E) B 1FFF 11919:27500:V 9DE4C142AC513C39
DVB-S Biss Keys JSC Feed (10.0°E) B 1FFF 11156:03978:H 0208000A0307040D
DVB-S Biss Keys JSC Feed (53.0°E) B 1FFF 12669:22500:V 95571A06D23BC3D0
DVB-S Biss Keys JSC-2,3,4,5 & 6 (10.0°E) B 1FFF 11262:28500:H 1234569CABCDEF67
DVB-S Biss Keys K1 (4.0°W) B 1FFF 11389:27500:H ABCDEF00FEDCBA00
DVB-S Biss Keys Kanal D (16.0°E) B 1FFF 12566:03616:V C48DAF008FDA9700
DVB-S Biss Keys KAZsport (90.0°E) B 1FFF 03886:05859:L A00002A209300942
DVB-S Biss Keys KBS World (108.0°E) B 1FFF 03972:02100:H 1234569C789ABCCE
DVB-S Biss Keys Lao Star TV (78.5°E) B 1FFF 03414:02916:V 4EA63C30BE1EB995
DVB-S Biss Keys Lider TV (13.0°E) B 1FFF 12149:27500:V A33130046167824A
DVB-S Biss Keys Lider TV (36.0°E) B 1FFF 12520:04340:H A33130046167824A
DVB-S Biss Keys Link 14 Biss (13.0°E) B 1FFF 11470:27500:V 15EF969ADE11AB9A
DVB-S Biss Keys Maasranga TV 76.5°E) B 1FFF 03799:04330:H A1A2A3A4B1B2B3B4
DVB-S Biss Keys Magtisats (4.8°E) B 1FFF 12697:09632:H 135EAC1D22FF3B5C
DVB-S Biss Keys Manchester United TV (10.0°E) B 1FFF 11547:01613:V 205976EF823DB574
DVB-S Biss Keys MBC 2 TV (166.0°E) B 1FFF 03950:04614:V 9105345621310000
DVB-S Biss Keys MBC Drama (26.0°E) B 1FFF 11919:27500:H 1212123612121236
DVB-S Biss Keys MCOT 1 (78.5°E) B 1FFF 03703:01428:V 999777A7555333DB
DVB-S Biss Keys Medeniyyet TV (46.0°E) B 1FFF 11169:20400:H 1234569C654321C9
DVB-S Biss Keys Media Boom (78.5°E) B 1FFF 03960:30000:V 0240A1E32563B73F
DVB-S Biss Keys Media Channel (78.5°E) B 1FFF 03545:30000:V 0240A1E32563B73F
DVB-S Biss Keys MEGA (4.0°W) B 1FFF 11389:27000:H 1231236612312366
DVB-S Biss Keys MGM Middle East (10°E) B 1FFF 12611:09259:H 159ACD7CEBF614F5
DVB-S Biss Keys Mio TV Singapore (113.0°E) B 1FFF 03980:29900:V 12345678ABCDEF21
DVB-S Biss Keys Mir Belogorya (60.0°E) B 1FFF 10982:04080:V 1234560012345600
DVB-S Biss Keys MNC TV (113.0°E) B 1FFF 04184:06700:V 10553BA06EFAD43C
DVB-S Biss Keys Monitor Games (9.0°E) B 1FFF 11919:27500:V E6482E5C2E954205
DVB-S Biss Keys MRTV-4 & DVB CH (78.5°E) B 1FFF 12717:30000:V 2222226622222266
DVB-S Biss Keys Myawady TV (113.0°E) B 1FFF 04109:05926:H 12AB34F156EF78BD
DVB-S Biss Keys Nash Dom (53.0°E) B 1FFF 11044:44950:V 0000000000000100
DVB-S Biss Keys Nat Geo Gold (46.0°E) B 1FFF 03730:30000:V A1B2C316D4E5F6AF
DVB-S Biss Keys Nat Geo HD (78.5°E) B 1FFF 03920:30000:V 2222226622222266
DVB-S Biss Keys National 24 Plus (16.0°E) B 1FFF 11045:10555:H CDEF12CE5678905E
DVB-S Biss Keys NBA POOL EUROPE (10.0°E) B 1FFF 11387:30000:V D5AB8A0AB23F8475
DVB-S Biss Keys NBA TV EUROPA (10.0°E) B 1FFF 11387:30000:V F87384EF72A4CDE3
DVB-S Biss Keys NBC/CNBC/MSNBC Feeds(15.0°W) B 1FFF 11518:03744:H 01201536835300D6
DVB-S Biss Keys Net Media TV (113.0°E) B 1FFF 04108:06400:V 085585E2505000A0
DVB-S Biss Keys NLO TV (4.8°E) B 1FFF 12130:27500:V A5EB22B2576F25EB
DVB-S Biss Keys Novgorod TV (11.0°W) B 1FFF 11507:01240:H A0B1C213D3E4530A
DVB-S Biss Keys Ntv (42E) B 1FFF 11054:30000:H A021230035461400
DVB-S Biss Keys NTV ANK.Buro (42.0°E) B 1FFF 12607:03179:H 98B0AFF78711C65E
DVB-S Biss Keys NTV Mir (4.0°W) B 1FFF 11389:27000:H AABBCC31CCBBAA31
DVB-S Biss Keys Ntv Spor (42E) B 1FFB 11054:30000:H A021230035461400
DVB-S Biss Keys ODIE (39.0°E) B 1FFF 11052:30000:H 1111113322222266
DVB-S Biss Keys ODIE (9.0°E) B 1FFF 12380:27500:V 1111113322222266
DVB-S Biss Keys Olympic FEED (105.5°E) B 1FFF 03745:06111:V 2127256d646411D9
DVB-S Biss Keys Opap TV (39.0°E) B 1FFF 11052:30000:V 672788164733239D
DVB-S Biss Keys Opap TV (9.0°E) B 1FFF 11919:27500:V 8667A49176E475CF
DVB-S Biss Keys ORTC (10.0°E) B 1FFF 10840:03255:V 0204757B6840751D
DVB-S Biss Keys Pal FM/Pal Station&Radyo FB (42.0°E) B 1FFF 11862:27500:H 1000000000000000
DVB-S Biss Keys Panyapiwat Tv 1 (78.5°E) B 1FFF 03462:02857:V 1000001012345096
DVB-S Biss Keys Panyapiwat Tv 2 (78.5°E) B 1FFF 03462:02857:V 1111123421111134
DVB-S Biss Keys Peretz 0h & +2h (85.0°E) B 1FFF 11840:28800:H ABC1238F45678935
DVB-S Biss Keys Peretz-0 (85.0°E) B 1FFF 12600:30000:V ABC1238F45678935
DVB-S Biss Keys Pershy Natsionaly(4.0°W) B 1FFF 10759:30000:H 1006102611071129
DVB-S Biss Keys PTV Sports (38.0°E) B 1FFF 04004:03333:V A319A9DDD7F1ADDD
DVB-S Biss Keys Radyo Vatan M (31.0°E) B 1FFF 11065:02500:H 1000000000000000
DVB-S Biss Keys Radyo Vatan M 42.0°E) B 1FFF 12130:27500:V 1000000000000000
DVB-S Biss Keys Radyo Vatan T (31.0°E) B 1FFF 11065:02500:H 1000000000000000
DVB-S Biss Keys Radyo Vatan T 42.0°E) B 1FFF 12130:27500:V 1000000000000000
DVB-S Biss Keys RDV (36.0°E) B 1FFF 12437:23438:H 0001484900014849
DVB-S Biss Keys RESUMEN 10-5 (30.0°W) B 1FFF 12577:04800:H 3652048C63198703
DVB-S Biss Keys Rossia 1 (+4)(90.0°E) B 1FFF 03761:10050:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys Rossia 1 (+6)(+8)(96.5°E) B 1FFF 03875:31900:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys Rossia 2 (90.0°E) B 1FFF 03761:10050:R 2608396712043811
DVB-S Biss Keys Rossiy1&Ro+2h(80.0°E) B 1FFF 03675:33483:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys Rossiya +6h&+8h (40.0°E) B 1FFF 03675:33484:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys Rossiya 1 (96.5°E) B 1FFF 03675:33483:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys Rossiya 2 Sport(140.0°E) B 1FFF 03675:33483:R 260839671204384E
DVB-S Biss Keys Rossiya1 +6h&+8h(103.0°E) B 1FFF 03675:33483:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys Rossiya1 +6h&+8h(140.0°E) B 1FFF 03675:33483:R 0327020010625100
DVB-S Biss Keys Rossiya1 +6h&Rossiy2(103.0°E) B 1FFF 03975:16200:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys Rossiya1 +6h&Rossiy2(140.0°E) B 1FFF 03467:12581:R 0327020010625100
DVB-S Biss Keys Rossiya1 Nizyhny Novgoro(66.0°E) B 1FFF 12596:06666:H 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys Rossiya2 RTR Sport(90.0°E) B 1FFF 03645:28000:L 2608396712043811
DVB-S Biss Keys RTM 2 (91.5°E) B 1FFF 03876:12525:V 1234569C789ABCCE
DVB-S Biss Keys RTR Planeta (4.0°W) B 1FFF 11389:27500:H 1A2B3C81C3B2A116
DVB-S Biss Keys RTVGE (7.0°E) B 1FFF 10722:27500:V 1234569C7890121A
DVB-S Biss Keys RU TV 2 (78.5°E) B 1FFF 03451:01085:V 1A8EFEA6707ED9C7
DVB-S Biss Keys Rustavi2 (42.0°E) B 1FFF 11472:23740:H DBA54500FDE36200
DVB-S Biss Keys Rustavi2 (42.0°E) B 1FFF 12596:37000:V DBA54500FDE36200
DVB-S Biss Keys S2K (9.0°E) B 1FFF 11823:27500:H 2000ABCBCD2000ED
DVB-S Biss Keys Sang S TV (113.0°E) B 1FFF 12731:28200:H 3213216632132166
DVB-S Biss Keys SBS (166.0°E) B 1FFF 03954:03850:V A6B7C825D91011FA
DVB-S Biss Keys SCC TV3 (88.0°E) B 1FFF 03588:12500:H 1111113311111133
DVB-S Biss Keys SCTV (113.0°E) B 1FFF 03756:06250:H 9AB15AB155B05555
DVB-S Biss Keys SIC Internati(40.5°W) B 1FFF 03803:27500:V 1357137D1357137D
DVB-S Biss Keys Silemani TV (57.0°E) B 1FFF 11191:01451:V 0000000000012324
DVB-S Biss Keys Sky Movie (113.0°E) B 1FFF 12731:28200:H 2233116622331166
DVB-S Biss Keys SKY Sport feed (10°E) B 1FFF 11134:05064:H 1234569CABCDEF67
DVB-S Biss Keys SRTV Feed (16.0°E) B 1FFF 11512:29950:V B86C0428F5C7B773
DVB-S Biss Keys Star Tv (42e) B 1FFF 11054:30000:H 1000000000000000
DVB-S Biss Keys Stolicnoe (53.0°E) B 1FFF 11161:05785:V 10091932362462BC
DVB-S Biss Keys STS 0 (85.0°E) B 1FFF 12600:30000:V C12345006789AB00
DVB-S Biss Keys STS 0h & +2h (85.0°E) B 1FFF 11840:28800:H C12345006789AB00
DVB-S Biss Keys STS 4+h (90.0°E) B 1FFF 11092:26470:V C12345006789AB00
DVB-S Biss Keys STS 7+h (90.0°E) B 1FFF 11057:26470:V C12345006789AB00
DVB-S Biss Keys STS International (13.0°E) B 1FFF 10949:27500:V 1111113311111133
DVB-S Biss Keys STS International (13.0°E) B 1FFF 12245:27500:H 1111113311111133
DVB-S Biss Keys Sun Channel HD (78.5°E) B 1FFF 12657:30000:V 18A68F4D015E7FDE
DVB-S Biss Keys T Sports Channel (78.5°E) B 1FFF 03520:28125:H 1500001500000000
DVB-S Biss Keys T Sports Channel (78.5°E) B 1FFF 12562:25776:H 1111110099999900
DVB-S Biss Keys Tamil Box Office (76.5°E) B 1FFF 03840:27500:H 3003306320022042
DVB-S Biss Keys Tamil Box Office (83.0°E) B 1FFF 04042:07420:V 0404040C404040C0
DVB-S Biss Keys Teleamazonas (55.5°w) B 1FFF 03879:05860:H 11B01DDE11A45005
DVB-S Biss Keys Telekan Rossiy Tver (90.0°E) B 1FFF 03923:03570:L 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys Telekanal Rossi Tyum (49.0°E) B 1FFF 03962:08570:L 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys Test Al Arabiya (7.0°W) B 1FFF 11938:27500:V 11122245333444AB
DVB-S Biss Keys TEST2 (4.0°W) B 1FFF 11389:27000:H 2011030000000000
DVB-S Biss Keys TET (4.8°E) B 1FFF 11766:27500:H 1909060011766000
DVB-S Biss Keys Toto TV (0.8°W) B 1FFF 11502:03200:V 1234569C7891232C
DVB-S Biss Keys Trans 7 (108.0°E) B 1FFF 03990:06000:H FEED12FD34122066
DVB-S Biss Keys Trans TV (108.0°E) B 1FFF 04086:06000:H 2A2BF54A53D35177
DVB-S Biss Keys TRK Irkutsk (96.5°E) B 1FFF 04114:04285:R 0327022C106251C3
DVB-S Biss Keys TRT HD&TRT1 HD (42.0°E) B 1FFF 11041:08400:V 1000000000000000
DVB-S Biss Keys TRT1/TRT3&Haber (42.0°E) B 1FFF 11919:24444:V 1000000000000000
DVB-S Biss Keys True 10 (78.5°E) B 1FFF 03440:26666:H 940D6B0C03A4EA91
DVB-S Biss Keys True Explore 1 (78.5°E) B 1FFF 03880:30000:V 723923CE5ED9E920
DVB-S Biss Keys True Hay Ha (78.5°E) B 1FFF 03880:30000:V A788F928460465AF
DVB-S Biss Keys True Music (78.5°E) B 1FFF 03880:30000:V 410C5AA7AB71607C
DVB-S Biss Keys True Plookpanya (78.5°E) B 1FFF 03880:30000:V 31FCF522AADE37BF
DVB-S Biss Keys TRV Muji (96.5°E) B 1FFF 04143:03210:R 69A42E3B10000010
DVB-S Biss Keys TV 1 Bosnia (4.0°W) B 1FFF 11629:02400:H 2222226622222266
DVB-S Biss Keys TV 3 (78.5°E) B 1FFF 12657:30000:V 18A68F4D015E7F00
DVB-S Biss Keys TV 3 Malaysia (91.5°E) B 1FFF 03786:07200:V AABBCC00DD012300
DVB-S Biss Keys Tv Azteca Guatemala (55.5°w) B 1FFF 04001:03000:V 8824820083625200
DVB-S Biss Keys TV Centr Internation (31.5°E) B 1FFF 12090:27500:V FFFFFFFD01010103
DVB-S Biss Keys TV Chosun (113.0°E) B 1FFF 12731:28200:H 675435F0675435F0
DVB-S Biss Keys TV Kyiv (4.0°W) B 1FFF 10722:27500:H 107220A215050721
DVB-S Biss Keys TV Muslim Thailand (78.5°E) B 1FFF 03545:30000:V 6066844A1E0E1B47
DVB-S Biss Keys TV Yug Don (90.0°E) B 1FFF 04148:11852:V A260696B7182988B
DVB-S Biss Keys TVB 8 HD (138.0°E) B 1FFF 12681:04285:V 886226105615016C
DVB-S Biss Keys TVB S (138.0°E) B 1FFF 02685:03300:V 886226105615016C
DVB-S Biss Keys TVI Internacional (30.0°W) B 1FFF 10890:27500:V 12481670326412A8
DVB-S Biss Keys TVM 2 Plus (26.0°E) B 1FFF 10850:27500:V 1111224422333388
DVB-S Biss Keys TVRI Nasional (113.0°E) B 1FFF 03765:05555:H 2408194562200420
DVB-S Biss Keys UKRAINA-SD (4.8°E) B 1FFF 12130:27500:V A5EB22B2576F5016
DVB-S Biss Keys USRSC Europe (10°E) B 1FFF 11387:30000:V B9A856B76CCCE018
DVB-S Biss Keys Workpoint TV (78.5°E) B 1FFF 03832:05260:V 6066844A1E0E1B47
DVB-S Biss Keys XAZAR TV (42.0°E) B 1FFF 11047:02400:V 2012ABDDCD2012FF
DVB-S Biss Keys XSport (4.0°W) B 1FFF 11389:27500:H 1122336633221166
DVB-S Biss Keys Zamjari 1 (108.2°E) B 1FFF 12411:11110:V 3214418732144187
DVB-S Biss Keys Zamjari 2 (108.2°E) B 1FFF 12411:11110:V 4005246940052469
DVB-S Biss Keys ZBC TV (68.5°E) B 1FFF 03872:02315:V 001023334105559B

Satellite Keys to watch encrypted TV satellite channels, Biss Keys, Constant Control Word keys, NDS Videoguard keys, Key, Satellite Viaccess keys, Sat Nagravision keys, Satellite Cryptoworks keys, Mediaguard ( seca ) Keys, AES keys, Seca Keys, Irdeto Keys, satelit Conax Keys, Dcw Keys, Aes Keys, HEX, DEC, Sat CCW Keys. How works encrypted TV channels ? Use keys available from oficial site. All satellite keys updated daily.